Temno : Historický obraz.

Jirásek, Alois
30. vyd., (12. vyd. s il. A Kašpara, v SNDK 1. vyd.). SNDK, 1955. 651, [2] s.