Temno : historický obraz.

Jirásek, Alois; il. Kašpar, Adolf
3. vyd. J. Otto, 1926. 702 s.