Temno : Historický obraz.

Jirásek, Alois
Laciné jubilejní vydání. Vydání pro veřejné a školní knihovny. Uspořádáno péčí ministerstva školství a národní osvěty k 70tým narozeninám Aloise Jiráska. J. Otto, 1921. 672 s.