Tělo a ďábel : Román ; Z něm. orig. Es war přel. K. Weinfurter. Část 2.

Sudermann, Hermann
M. Nebeský, 1928. 350 s.