Televízny poradca.

Kožehuba, Ján
4., preprac. a dopln. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1963. 214 s.
Edice: Polytechnická knižnica