Technologie výroby nábytku I : pro 2. ročník studijního oboru Nábytkářství.

Uhlíř, Alois; Koukal, Jiří; Kafka, Emanuel
2., aktualiz. vyd. Informatorium, 1997. 133 s.