Technologie pro učební obor Kadeřník. 1.

Polívka, Ladislav
Vyd. 3., aktualiz. Informatorium, 1998. 144 s.