Technologie pro 3. a 4. ročník : učební text pro 3. a 4. ročník studijního oboru Provoz automobilové dopravy.

Bernard, Ivo
1. vyd. Nakladatelství dopravy a spojů, . 350, [1] s.