Technologie přípravy pokrmů : Učební text pro 1. roč. středních hotelových škol, stud. obor provoz hotelů a společného stravování.

Netušil, Jaroslav; Křivánková, Eva; Holas, Josef
2. vyd. SPN, 1991. 287 s.
Edice: Učebnice pro střední školy