Technologie přípravy pokrmů : Učební text pro 1. roč. SOU obor kuchař-číšník, kuchařka-servírka.

Matejka, Mikuláš; Balagová, Irena
3. vyd. (2. čes. vyd.). Merkur, 1987. 136 s.