Technologie přípravy pokrmů : Učební text pro 3. roč. stř. odb. učilišť, učební obor kuchař-číšník, zaměření kuchař a kuchař-číšník.

Brhlík, Eduard; Romaňuk, Juraj
3. vyd. (2. čes. vyd.). Merkur, 1990. 303 s.