Technologie přípravy pokrmů 1 : učebnice pro střední odborná učiliště, učební obory kuchař-kuchařka, kuchař-číšník, číšník-servírka a pro hotelové školy.

Sedláčková, Hana; Otoupal, Pavel
3., přeprac. vyd. Fortuna, 2004. 85 s., [8] s. barev. obr. příl