Technologie předkličování a sázení raných brambor : sborník přednášek z republikového semináře.

ZP ČSVTS Výzkumného ústavu zemědělské techniky, 1984. 47 l