Technologie paliv.

Schulz, Ferdinand
Čsl. společnost chemická, 1923. 4 l., 370 s., 1 l