Technologie oprav strojů a zařízení : Učeb. text pro 2. a 3. roč. technologie učeb. oboru provozní zámečník, pro odb. učiliště a učňovské školy.

Rousek, Rudolf; Kareis, Bedřich
4., nezm. vyd. SNTL, 1982. 276 s.