Technologie oprav automobilů : učební text pro 2. ročník učebního oboru 03-17-2 mechanik opravář se zaměřením pro silniční motorová vozidla. Díl 1.

Beránek, Karel
1. vyd. Nakladatelství dopravy a spojů, 1987. 191 s.