Technologie oprav : Učebnice pro 1. a 2. roč. stud. oboru mechanizace zeměd. výroby na stř. zeměd. techn. školách. 1. [díl], Praktická cvičení.

Rubeš, Ladislav
2., přeprac. vyd. SZN, 1976. 299, [4] s.
Edice: Mechanizace, výstavba a meliorace