Technologie : přehled strojního obrábění pro 1. roč. odborných učilišť a učňovských škol.

Janyš, Bohumil
3. vyd. 1961.