Technologie III : pro učební obor Kadeřník.

Polívka, Ladislav
2., aktualiz. vyd. Informatorium, 1995. 137 s., barev. příl