Technologie II pro učební obor Kadeřník.

Polívka, Ladislav
3., aktualiz. vyd. Informatorium, 1998. 107 s., [4] s. barev. obr. příl