Technologie I pro učební obor Kadeřník.

Polívka, Ladislav
3., aktualiz. vyd. Informatorium, 1998. 144 s.