Technologie I : učební obor zedník.

Bořík, Václav
3., nezm. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1961. 210 s.
Edice: Učební texty pro odborná učiliště a učňovské školy