Technologie elektrických měřicích přístrojů pro 2. ročník učebního oboru elektromechanik - 0503, varianta C : Učeb. text odb. učilišť a učňovských škol.

Kosina, František
3., upr. vyd. SNTL, 1964. 150, [1] s.
Edice: Řada elektrotechn. lit