Technologie a organizace oprav strojů.

Havlíček, Jaroslav; Pejša, Ladislav
2. dopl. a přeprac. vyd. 1963.