Technologie : Učeb. text pro 1. roč. stř. prům. škol stavebních. 1. [díl], Základní staviva a hmoty.

2., nezm. vyd. SNTL, 1961. 206, [1] s.
Edice: Řada staveb. lit