Technologie : Učeb. text pro 1. roč. odb. učilišť a učňovských škol kovoobory s ručním zpracováním kovů - 04. 1. [díl], Ruční zpracování kovů.

1. vyd. SPN, 1961. 186 s.
Edice: Učebnice odb. učilišť a učňovských škol