Technológia výroby betónu.

Hamák, Ľuboš; Žigrai, Jozef
1. vyd. Alfa, 1988. 321 s.
Edice: Knižnica ministerstva výstavby a stavebníctva SSR