Technológia telovýchovných zariadení : dočasná vysokošk. učeb. pre ped. fak.

Chovanec, Ján
1. vyd. Slov. pedagog. nakl, . 199 s.
Edice: Dočasné vysokoškolské učebnice pre pedagogické fakulty