Technológia pre kamenára pre 2. ročník SOU : učební text pre 2.ročník stredných odborných učilíšť, učebný odbor kamenár so zameraním na umelecké remeselné práce.

Tichý, Erik
1.vyd. Alfa, 1989. 210 s.
Edice: Edícia baníckej literatúry