Technológia pre 1. ročník odborných učilíšť a učňovských škôl, učebný odbor cukrár - 1204.

Skoupil, Jan
2. vyd. SPN, 1963. 203 s.