Technológia plastických hmôt pre 2. ročník odborných učilíšť a učňovských škôl, učebný odbor-plastikár.

Spurník, Vladimír; ed. Spurník, Vladimír
1. vyd. Alfa, . 230 s.