Technológia III : učebnica strojárskej technológie pre 3. ročník stredných priemyselných škôl strojníckych.

Tomeček, Evžen
3., nezm. vyd. Alfa, . 298 s.
Edice: Edícia strojárskej literatúry