Technológia : ako učebný text pre 1. a 2. roč. večerných priemyselných škôl strojníckych.

Huka, Jozef
1. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1961. 435 s.
Edice: Edícia strojárskej literatúry