Technológia hmot vákuovej techniky. II. diel, Silikátové materiály (Sklo, kremeň, keramika, sľuda, azbest).

Espe, Werner
1. vyd. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960. 790 s.