Technológia galeník a liekov.

Melichar, Miloš
1. vyd. Osveta, 1973. 676 s.
Edice: Učebnice pre farmaceutické fakulty