Technológia : Učebnica strojárskej technológie pre 3. roč. stredných priemyselných škôl strojníckych. 3. [diel].

Tomeček, Evžen
3., preprac. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1965. 299 s.
Edice: Edícia strojárskej literatúry