Technika počítačů II : Učeb. text pro 4. roč. stř. prům. škol elektrotechn., stud. obor Výpočetní a řídicí systémy.

Pejskar, Jaroslav; Setinek, Otakar
1. vyd. SNTL, 1982. 288 s.