Technika počítačů 1.

Michalík, Petr
4., upr. vyd. Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. 97 s.