Technika obsluhy a služeb pro 1. ročník středních hotelových škol : studijní obor provoz hotelů a společného stravování.

Salač, Gustav; Pribula, Milan; Sedláčková, Hana
2., upr. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1994. 116 s.
Edice: Učebnice pro střední školy