Technika lidové fotografie.

Tomášek, Zdeněk
2., přeprac. a dopln. vyd. Orbis, 1958. 135, [2] s.
Edice: Malá knihovna fotografie