Technika hospodárskej administratívy : Učebnica pre IV. ročník hospodárskych škôl.

Kyndl, Ján
Sloven. pedag. nakl, 1955. 272 s.