Technika amatérskeho filmu.

Hofman, Miroslav; Rentz, Jiří
2. preprac. vyd. Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1983. 335 s.