Technika administratívy : pre 1. roč. ekon. šk.

Horvát, Dezider; Boleček, R; Mistrík, Josef
5. vyd. 1975. 266 s., 1 příl