Technika administrativy : Učební pomůcka pro ekon. a stř. ekon. školy. 2. díl, Formuláře a předtisky pro nácvik hosp. písemností.

Freml, Václav; Hrubý, Jaroslav
13., upr. vyd. SPN, 1970. 1 sv
Edice: Učebnice odb. a stř. odb. škol