Technika administrativy : učební text pro ekon. a stř. ekon. školy a pro kursy techniky administrativy. 1. [díl], Výcvik v psaní strojem.

Freml, Václav; Štolba, František; Lokay, Bohumil
12., upr. vyd. SPN, 1970. 150, [1] s.
Edice: Učebnice odborných a středních odborných škol