Technický slovník naučný : ilustrovaná encyklopedie věd technických. Díl IV., Dvojité-Hedvábí.

Teyssler, Vladimír; Kotyška, Václav
Borský a Šulc, 1929. 1086 s.