Technický naučný slovník. V. díl, P-R.

Vyd. 2., rev. a dopl. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 564 s.