Technický naučný slovník.

ed. Kutinová, Blanka
2., rev. a dopl. vyd. SNTL, 1981. 7 sv