Technický naučný slovník.

ed. Korbař, Tomáš; ed. Stránský, Antonín
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1962. 5 sv