Technickoekonomický rozvoj našej socialistickej spoločnosti.

1. vyd. Pravda, 1975. 142 s.
Edice: Na pomoc ekonomickej propagande a agitácii